Po wakacyjnej przerwie wracamy z działaniami pod nazwą „Sprawdzian? Nie ma sprawy!” – pracą zespołową metodą projektu dla osób, które brały udział we wcześniejszych zajęciach warsztatowych. Działania te mają mieć formę praktycznego sprawdzianu wiedzy i umiejętności, zdobytych przez młodzież podczas realizacji PrzedSzkola Architektury. Dorośli pełnią tu jedynie rolę opiekunów monitorujących i wspierających pracę młodzieży. Zadaniem grupy jest zaaranżowanie w przestrzeni szkoły miejsca służącego integracji..

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.