Szkolnej przestrzeni brakuje wyrazu, stała się miejscem obojętnym, choć mogłaby wyzwalać pozytywne emocje i sprzyjać nauce. Projekt PrzedSzkole Architektury służył jej rewitalizacji, a odpowiedzialnymi za jej kształt czynił najbardziej zainteresowanych – samych uczniów, którym w pracy, oprócz specjalistów, pomagali rodzice i nauczyciele. Zadaniem kilkudziesięcioosobowej grupy licealistów z Torunia było zaprojektowanie oraz wykonanie sali lekcyjnej na świeżym powietrzu, będącej jednocześnie miejscem wypoczynku i ogrodem dostępnym dla lokalnej społeczności – szkoła usytuowana jest w otwartym kompleksie placówek oświatowych jednego z postkomunistycznych osiedli. Dla uczestników projektu przygotowano 60 godzin warsztatów artystycznych poświęconych planowaniu przestrzennemu i architekturze krajobrazu.

projekt architektoniczno-wykonawczy
katalog ze scenariuszami zajęć

Projekt odbył się między 1 marca a 30 października 2015 roku.

Projekt zrealizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.