O STOWARZYSZENIU

Stowarzyszenie „Projekt Zewnętrza” podejmuje działania służące edukacji przestrzennej młodzieży – osób będących w takim wieku, kiedy szczególnie intensywnie poszukuje się wzorców, także tych, których przyswojenie sprawia, że w dorosłym życiu człowiek potrafi świadomie wpływać na kształt otaczającego go krajobrazu.
Naszym zdaniem (zespół stowarzyszenia tworzą nauczyciele) w polskiej szkole wciąż brakuje zajęć w pełni odpowiadających na tego typu potrzeby. Co gorsze, jej wnętrze, w zestawieniu z coraz szybciej zmieniającą się rzeczywistością, jest dziś miejscem nieatrakcyjnym, a więc takim, z którym trudno się identyfikować, o które nie chce się dbać, obojętnym. Poprzez nasze działania chcemy wpłynąć na zmianę tej sytuacji – zależy nam na tym, by szkoła w większym stopniu pełniła funkcję kulturotwórczą, by przyciągała, także poprzez swój niebanalny wizerunek, wyzwalający pozytywne emocje i mogący być dla młodzieży inspiracją.
Przygotowywane przez nas projekty są tak pomyślane, by edukacyjne działania, pobudzające wrażliwość i rozwijające zdolności ich uczestników, wiązały się z wymiernymi, trwałymi efektami – podczas warsztatów młodzież zaznajamia się z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi wzornictwa, architektury wnętrz, architektury krajobrazu czy street artu, tworzy własne projekty aranżacji, a następnie realizuje je na terenie szkoły. W ten sposób poszerza swoją wiedzę i zdobywa nowe umiejętności, a efekty jej pracy przyczyniają się do jakościowej zmiany fragmentu publicznej przestrzeni. Urządzenie szkoły w sposób pomysłowy, samodzielny, przez osoby spędzające w niej wiele godzin, sprzyja także kształtowaniu postaw prospołecznych, skutecznie przygotowuje do podejmowania w dorosłym życiu działań o charakterze obywatelskim – widzimy, że uczniowie biorący udział w naszych projektach, częściej niż ich koledzy angażują się w pracę wolontariacką i zasilają szeregi lokalnych organizacji pozarządowych, stając się osobami odpowiedzialnymi za społeczność, którą tworzą oraz za warunki jej życia.

ZARZĄD STOWARZYSZENIA „PROJEKT ZEWNĘTRZA”

Magda Tyczyńska

Prezes

Małgorzata Rama

Skarbnik

Krzysztof Greding

Sekretarz

STATUT STOWARZYSZENIA

icon-plus

POBIERZ STATUT

PDF

SPRAWOZDANIE ZA 2014 r.

icon-plus

POBIERZ SPRAWOZDANIE

PDF

SPRAWOZDANIE ZA 2015 r.

icon-plus

POBIERZ SPRAWOZDANIE

PDF