Liczne działania polskich organizacji pozarząowych współpracujących z zagranicą dowodzą, że wymiana młodzieży niezwykle skutecznie przeciwdziała uprzedzeniom rzutującym na stosunki sąsiadujących ze sobą narodów. Projekt ”Kozacy, Krzyżacy i my, ale jacy?” jest szansą na ciekawy dialog młodych Polaków i Ukraińców, którzy spotkają się dwukrotnie, aby odkryć wspólne korzenie, poznać wielokulturową tradycję i nauczyć się tego, jak można nowocześnie ją promować oraz wykorzystywać do budowania partnerskich relacji. Grupa młodzieży polsko-ukraińskiej, podczas warsztatów edukacyjnych, stworzy rzeczy poświęcone historii obu stron: film, wyroby rękodzielnicze i kalendarz – na Ukrainie, gręgeocachingową, pocztówki w stylu vaporwave, danie łączące elementy kuchni obu regionów – w Polsce. Weźmie też udział w zajęciach prowadzonych w lokalnych instytucjach kultury, nastawionych na wielowymiarowy dialog. Film i gra będąogólnodostępne (TV, Internet), kalendarz i pocztówki wydrukowane i dystrybuowane bezpłatnie, a danie wejdzie na stałe domenu jednej z toruńskich restauracji. Wszystkie publikacje zostaną przygotowane w języku polskim i ukraińskim, co sprzyjać
będzie promocji wielojęzyczności.

Projekt jest finansowany ze środków