Niebanalne, wyjątkowe, otwierające głowy młodszych i starszych uczniów na piękno liczb. Takie są działania dofinansowane w ramach programu „mPotęga”, czyli największego eksperymentu w nauczaniu matematyki.

W ramach drugiej edycji programu grantowego „mPotęga”, Fundacja mBanku przyznała 61 grantów na łączną kwotę 355 tys. zł. na realizację projektów edukacyjnych z zakresu matematyki. W tej grupie znaleźliśmy się też my: Stowarzyszenie „Projekt Zewnętrza” oraz VII LO w Toruniu. Zrealizowaliśmy projekt, którego celem było rozwijanie myślenia matematycznego. W zajęciach edukacyjnych wzięła udział młodzież licealna, która zmierzyła się z geometrią. Przygotowano dla niej 30 godzin warsztatów z rozwiązywaniem zadań, konstruowaniem brył oraz tworzeniem filmów edukacyjnych.

Projekt odbył się między 1 września a 31 grudnia 2015 roku.

Projekt zrealizowano  w ramach programu „mPotęga”, którego organizatorami są Fundacja mBanku w partnerstwie z Fundacją Dobra Sieć.