Projekt „Kozacy, Krzyżacy i my, ale jacy?” to cykl działań skierowanych do młodzieży z Torunia i Gołowkiwki, niewielkiej wsi, leżącej w obwodzie czerkaskim na Ukrainie. Oba miejsca identyfikowane są jako ośrodki wielkich historycznych kultur, Toruń – krzyżackiej, a rejon czerkaski – kozackiej. Przyszło nam do głowy, żeby te tereny zbadać, a przy okazji poznać siebie nawzajem. Naszym głównym celem było więc nawiązanie przyjaźni poprzez współpracę przy realizacji działań, służących poznaniu kultury, historii i teraźniejszości sąsiednich krajów. Spotkaliśmy się dwukrotnie we wrześniu 2018 roku, najpierw na Ukrainie, a tydzień później w Polsce, wspólnie cofnęliśmy się do przeszłości naszych regionów, zastanawiając się, w jakim stopniu ukształtowała ona ich tożsamość i i stworzyliśmy, podczas licznych warsztatów, promujące je materiały: film o Kozakach, ścienny kalendarz eksponujący ludowe ukraińskie stroje, grę geocachingową poświęconą historii Krzyżaków i Torunia oraz pocztówki promujące Ziemię chełmińską i Malbork. Kozacy i Krzyżacy zostawili dla nas ślady, nam też udało się to zrobić. Film, kalendarz, gra i pocztówki jeszcze długo po zakończeniu naszych działań pozostaną w obiegu. W nas samych zostało przekonanie, że wszelkie obawy zdiagnozowane przed spotkaniem się nie sprawdziły, a zawiązane w czasie ich trwania przyjaźnie mają szansę przetrwać. Za największy sukces wymiany, zgodnie z młodzieżą, uznajemy integrację i snujemy plany na wymianę polsko-ukraińską w 2019 roku.

Projekt odbył się między 1 czerwca a 31 października 2018 roku.

Projekt sfinansowano ze środków