KONTAKT

Stowarzyszenie „Projekt Zewnętrza”
ul. Wilcza 2e
87-100 Toruń

tel. 660 610 766
zewnetrza@gmail.com

KRS 0000474868
NIP 9562305459
Nr rachunku bankowego:
60 2030 0045 1110 0000 0279 9900