Cykl warsztatów plastycznych dla młodzieży, rozwijający zdolności manualne i kształtujący poczucie estetyki oraz odpowiedzialności za publiczną przestrzeń. Zadanie uczestników zajęć polegało na przygotowaniu projektu muralu oraz jego realizacji. Plastyczną adaptacją objęty został jeden ze szkolnych korytarzy VII LO w Toruniu. W warsztatach wzięła udział piętnastoosobowa grupa licealistów. Świadkami jej działań byli wszyscy uczniowie szkoły oraz ich nauczyciele i rodzice, mogący na co dzień śledzić etapy powstawania muralu, uczestniczący także w kończącym projekt wernisażu.

Projekt odbył się między 9 listopada a 21 grudnia 2012 roku.

Realizację warsztatów sfinansowała Toruńska Agenda Kulturalna w ramach PROGRAMU MIKROWSPARCIA.